Teamtrainingen

Van een goedlopend team heeft iedereen plezier: zowel de organisatie, de individuele medewerkers, als de klanten of inwoners. Onze teamtrainingen zijn er  op gericht dat het team optimaal functioneert én dat de individuele teamleden het beste uit zichzelf kunnen halen. Lees hier onder meer over ons aanbod voor teams!

Teamtraining
"Vermindering van werkdruk en stress"

Veel medewerkers en teams hebben last van werkdruk en stress. Door een overload aan vragen en taken en een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben veel mensen het gevoel dat het nooit (goed) genoeg is. Ze werken steeds harder en hebben moeite met loslaten en ontspannen. Door langdurige werkdruk en stress kunnen mentale en fysieke klachten ontstaan die uiteindelijk leiden tot uitval door overspanning of burn out. Speciaal voor teams en medewerkers die zich hierin herkennen hebben wij deze training ontwikkeld.

In onze training leren wij jou en je team over hoe werkdruk en stress ontstaan, hoe dit bij jou werkt en hoe je er grip op krijgt. Zodat je samen kunt voorkomen dat de sfeer in het team negatief wordt. mensen langdurig uitvallen of de organisatie verlaten.

Doel: 
Deze training is bedoeld voor teams en medewerkers die meer ontspannen willen werken en behoefte hebben aan grip op het werk en de werkdruk. De training is interactief van opzet en richt zich zowel op het vergroten van kennis en vaardigheden van individuele medewerkers als op de onderlinge samenwerking in het team.

Duur:
De training duurt 3 uur. Wij raden aan om na 6 weken een tweede sessie te plannen waarin we kijken wat al goed gaat en jullie op weg helpen waar nodig. 

Voor wie:
Deze training is geschikt voor teams die minder stress willen ervaren en meer grip op de werkdruk willen krijgen.

Resultaat:
Na deze training:

 • Heb je als medewerker en team tools in handen om beter om te gaan met werkdruk, effectiever grenzen te stellen en beter in balans te blijven.
 • Heb je inzicht in wat jou en je collega’s energie kost en geeft en welke acties je als individu en als team kunt nemen om hier meer grip op te krijgen.
 • Ken je het verschil tussen objectieve en subjectieve druk en weet je hoe je verantwoordelijkheid kan nemen voor het werkplezier van jouzelf en je team.

Teamtraining werkgeluk

Wie wil er nou niet blij en gelukkig worden van zijn werk? Wanneer je ‘werkgelukkig’ bent presteer je beter, ervaar je minder stress én is het risico op uitval kleiner. Misschien heb je gemerkt dat niet iedereen in jouw team even blij is met het werk en is het tijd om actie te ondernemen?

In deze training leren we je welke factoren werkgeluk bepalen en wat je er zelf en met je team aan kan doen om jullie werkgeluk te vergroten.

Doel
Het doel van deze training is inzicht én praktische handvatten geven over wat het werkgeluk bepaalt van individuele medewerkers en teams. In de training formuleer je acties waar je direct mee aan de slag kan.

Duur:
de training duurt 3 uur. Wij raden aan om na 6 weken een tweede sessie te plannen waarin we kijken wat al goed gaat en jullie op weg helpen waar nodig. 

Voor wie:
Deze training is voor teams die aan de slag willen om het werkgeluk te vergroten.

Resultaat:
Na deze training weet je:

 • Wat de bouwstenen zijn die bijdragen aan werkgeluk
 • Wat dit betekent voor het individuele teamlid en wat dit betekent voor de samenwerking in het team
 • Wat je kan doen om je werkgeluk daadwerkelijk te vergroten

Teamtraining op maat

Naast de twee bovengenoemde trainingen bieden we ook trainingen op maat. De trainingen richten zich op goede en effectieve samenwerking in teams. We stellen onze trainingen samen op basis van jullie situatie zodat het echt de best passende oplossing is voor jullie team. Onderdelen die regelmatig terugkomen in onze training zijn:

 • Stress leren herkennen en voorkomen
 • De gevolgen van stress op individueel en team niveau 
 • De bouwstenen van werkgeluk
 • Verbindende communicatie en veiligheid
 • Inzet van talenten of kwaliteiten in het team

Al onze trainingen zijn (inter)actief en zetten de teamleden gezamenlijk aan het werk. Iedere training levert concrete acties op waar je direct mee aan de slag gaat. Denk aan handvaten om persoonlijk meer grip op je werk te krijgen, nieuwe samenwerkingsafspraken, of zelfs een heel teamplan.  Dit biedt perspectief: een training die meer is dan alleen een gezellig ochtendje met een lekkere lunch, maar echt een blijvend verschil maakt.

In de praktijk

In dit team hadden medewerkers veel last had van stressklachten en ze klaagden over de werkdruk. Een deel van de collega’s liep echt op zijn tandvlees en had last van fysieke en mentale klachten. Een andere deel had niet echt klachten, maar zij leken niet echt betrokken bij het team. Iedereen had zich teruggetrokken op zijn eigen eiland. Het werkplezier en de goede sfeer in dit team waren ver te zoeken.

We boden dit team twee teamtrainingen, die een aantal weken na elkaar plaatsvonden.

 1. In de eerste training kregen de deelnemers meer inzicht in hoe stress en (werk)druk ontstaan en handvatten om beter in balans te komen. Het was voor veel mensen een wake-up call. Ook de collega’s die minder last hadden van werkdruk kregen meer inzicht in wat er gaande was en er ontstond onderling begrip. Het delen en luisteren naar elkaar bracht verbinding én gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het werd duidelijk dat iedereen iets kon doen om de situatie te verbeteren.
 2. In de tweede training onderzochten we welke acties het team kon nemen. De hoeveelheid werk was echt heel groot maar het team bleek gezamenlijk prima in staat prioriteiten te stellen en taken te herverdelen. Daarnaast had iedereen behoefte aan meer gestructureerde communicatie om beter te gaan samenwerken. Het team formuleerde verbeteracties en verdeelde de taken.

Er kwam weer lucht in het team en de nieuwe afspraken zorgden ervoor dat de druk niet opnieuw zo hoog op zou lopen.

Individuele
coaching

Wij bieden individuele coaching van medewerkers bijvoorbeeld rond stress of wanneer nieuwe keuzes nodig zijn in hun werk. Daarnaast bieden wij ook coaching voor managers hoe zij om kunnen gaan met stress in het team, het voeren van (lastige) gesprekken en het (her)structureren

Organisatie
advies

Onze totaalaanpak gaat ook altijd over ‘de basis op orde’ brengen; prioriteiten stellen en planmatig werken aan verbeteringen. En daarbij hoort ook het borgen van de werk- en denkwijze in de organisatie waar het gaat om werkgeluk en stresspreventie.

Interesse?

laat je gegevens achter en we nemen contact met je op

Scroll naar boven